Technologie ve výrobě

Moderní firma nabízející špičkové produkty. Přesně taková charakteristika platí díky neustálým investicím do vývoje a výroby pro skupinu Škoda Transportation.

Obrovský důraz skupina na rozvoj technologií, které jsou zásadní pro udržitelnost a konkurenceschopnost jejích produktů, implementace nových technologií je významná nejen pro vývoj produktů, ale i pro výrobu jako takovou. Důkazem jsou investice – jen v letech 2020 až 2022 vynaloží skupina Škoda na rozšíření a modernizaci svých společností více než 1,5 miliardy korun. Díky takovému přístupu může Škoda na trh pravidelně přicházet s vlastními řešeními pro moderní, ekologickou a pohodlnou hromadnou dopravu.

Investice do technologií a rozvoje areálu v Plzni

Škoda ve svém plzeňském areálu dokončuje zcela nová pracoviště pro výrobu podvozků se špičkově vybaveným zázemím. Zahrnuje například robotické pracoviště pro svařování, zvýšení kapacity produkce umožní nákup počítačově řízených obráběcích strojů za zhruba 80 milionů korun. Škoda bude již brzy moci využívat nové prostory pro svařování, lakování a tryskání podvozků.

Mezi moderní výrobní technologie, které zvyšují kvalitu a rychlost výroby, jistě patří nové robotické laserové pracoviště, které slouží pro sériovou produkci dílů, ze kterých se skládají rámy podvozků a hrubé stavby drážních vozidel. Škodě slouží plně automatizované pracoviště – robot si ze skladovací zóny sám „sáhne“ pro definovaný plech, dělící laser vypálí požadovaný tvar dílu. Takový díl následně po potřebné úpravě putuje na pracoviště svařování. Celá linka byla vyvíjena se švýcarským renomovaným výrobcem a investiční náklady na ní činí více než 50 milionů korun. V současné době Škoda pracuje i na vývoji svařovacího robota, který bude svařovat podsestavy nového typu rámu podvozku. Je to optimální souběh, kdy Technický úsek vyvíjí produkt a úsek Technologie vyvíjí pracoviště – samozřejmě společně s cílem dosáhnout maximální efektivity výroby.

Obří investiční akce v plzeňském zázemí firmy zahrnuje i výstavbu nové zkušebny, kde je možné všechna vozidla testovat. Celá základna je rozdělena na několik pracovišť. Prototypové pracoviště určené k testování nových typů vozidel je vybaveno špičkovými přístroji podle nejvyšších standardů, abychom zajistili vysoké nároky kladené právě na oblast zkoušek a testování. Spolu s touto investicí vznikl i nový dopravní systém, který propojuje stávající zázemí a zkušební koleje s nově budovanými prostory a také s místní železniční tratí. Areál Škodovky disponuje unikátním napojením na stávající zkušební koleje, na kterých firma testuje tramvaje a veškerá železniční vozidla na třech typech rozchodů. Toto řešení napojení včetně výhybek je unikátní, složité a šité na míru potřebám Škody Transportation. Zajímavou perličkou je fakt, že průmyslová dráha bude zatravněna, což je v souladu ekologickým přístupem firmy.

Významné nové investice ve Škodě směřují rovněž do vybavení technických laboratoří, což umožňuje více zefektivnit pracovní proces. Samozřejmostí je nákup specializovaných softwarových řešení využívaných hlavně při simulacích, které jsou náročné na hardware a odbornost zaměstnanců.  Testování pomocí simulací slouží především jako nástroj pro snížení vývojových nákladů a hlavně času. Bez simulací by se daly nové přístupy ověřit až na hotovém vozidle.

Rozvoj výroby přináší nejen kvalitnější produkty, ale i časovou a finanční úsporu a rozvoj dovedností zaměstnanců. Vývoj se zaměřuje také na zvýšení efektivity využití použitých materiálů. Vozidla se znakem Škody vykazují skvělé charakteristiky i díky využití netradičních materiálů, jako jsou vláknové kompozity nebo slitiny hliníku. Mezi pokročilé technologie využívané ve skupině Škoda patří také svařování pomocí laseru, vyšší využití výtažků a odlitků díky modernějším výrobním postupům nebo pokrokové metody lepení materiálů.

Vývoji a zkoušení nových trakčních výzbrojí slouží zkušebny a laboratoře v dceřiné společnosti Škoda Electric. Tamní technické vybavení umožňuje provádět sloučené zkoušky motorů s měniči, energetickými úložišti a zdroji elektrické energie. Funkční parametry jsou tak ověřovány a optimalizovány dříve, než dojde k prvnímu nasazení výzbroje na vozidlo. Zázemí zahrnuje i specializovaná pracoviště, např. laboratoř elektromagnetické kompatibility nebo laboratoř pro vývoj a zkoušení trakčních baterií. Rozsah zaměření pokrývá komponenty pro celý výrobní program Škodovky, od silničních vozidel až po lokomotivy.

Nová Vagonka

Další z dceřiných firem skupiny, Škoda Vagonka, již v polovině 90. let jako první v regionu střední a východní Evropy zavedla do výrobního programu skříně integrální konstrukce z hliníkových velkoplošných protlačovaných profilů. Do té doby byla tato technologie využívána pro vysokorychlostní vlaky a v leteckém průmyslu. Díky využití integrální konstrukce skříně došlo k výraznému snížení hmotnosti (až o 20 % proti diferenciální ocelové skříni) zejména u dvoupodlažních vozů. Dnes je tato inovace již v plné vývojové kompetenci skupiny Škoda Transportation a soupravy takto vyrobené jezdí nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Litvě a na Ukrajině. Výhodou je vyšší přesnost svařenců, která se pak promítá do vyšší kvality celé výroby.

Další výhodou laserem svařované bočnice je získání možnosti vyrobit vozidlo bez vnějšího obložení. Takové vozidlo je pak lehčí, což se pozitivně promítne i do celkového opotřebení a spotřeby energií. Technologie byla použita i na skelety tramvají, například skříně vozidel ForCity Smart Ostrava a ForCity Smart Plzeň, a plánuje se používat na dalších projektech. Robotické svařování má výhodu v podobě dobře nastavitelného a přesně opakovatelného procesu.

V roce 2020 byl v Ostravě zahájen a v roce 2021 se dokončuje projekt Nová Vagonka, obří investiční projekt, který zajistí během dvou let rozšíření plochy areálu Škoda Vagonka na dvojnásobek, tedy na 60 000 m2, postavila se například nová lakovna, moderní obráběcí centrum nebo výrobní linky. Celková investice je kolem miliardy korun. Do Ostravy se navíc koncentruje technologické know-how v oblasti řídících, multimediálních a diagnostických systémů naší dceřiné společnosti Škoda Digital.

Obráběcí centrum v nové výrobní základně je největším a patří k nejmodernějším v Evropě. Jedná se o dva na sobě nezávislé portály se souvisle řízenou pěti-osou hlavou s maximálními otáčkami 12 000 ot./min. Celkem 360 tun vážící zařízení o délce 49,5, šířce 10,3 metrů a výšce 7,5 metrů slouží k výrobě podsestav hrubých staveb železničních vozidel pro zákazníky v tuzemsku i zahraničí. Maximální rozměr obrobku obrobitelný dvěma hlavami bude 39 m x 4,5 m a jednou hlavou 28 m x 4,5 m. Výroba hrubých staveb se tím zpětinásobila na 250 ročně.

Nová moderní lakovna se otevřela v květnu 2021 a s ní i dvě menší automatická obráběcí centra, svařovací automat a dokončeny byly i přípravky pro další tři svařovací linky. V lakovně, která obsahuje celkem osm pracovišť, je možné týdně nastříkat plochu vagonů o rozloze fotbalového hřiště a je jednou z největších ve střední Evropě. Pracoviště jsou navržena jak pro vozy evropského charakteru, tak i pro vozy určené na východní trh. Jedná se o dvě kombinované stříkací kabiny (možnost lakování, vytěkání a sušení do 60 °C), tryskací kabinu, čtyři přípravné kabiny a pracoviště finální přejímky. Kromě samotných pracovišť je důležité také jejich zázemí. I když bylo při návrhu dbáno nejen na technické, ale i na (co se týče provozních nákladů) ekonomické a úsporné řešení, jsou celkové výkony jednotlivých médií mimořádné. Vytápění kabin zajišťují hořáky o celkové kapacitě téměř 2,5 MW, celkový chladící výkon jednotek je 1,1 MW a elektrické rozvaděče jsou dimenzovány na příkon přes 2,2 MW. Tlakový vzduch dodávají tři úsporné lamelové kompresory s externí sušičkou vzduchu, z toho jeden je vybaven rekuperační sadou pro zpětné získávání tepla pro ohřev užitkové vody. Rozvod vzduchu je v hliníkovém modulovém potrubí s dvěma 5m3 vzdušníky a celková kapacita těchto kompresorů je přes 3 000 Nm3/h. Záchyt plynných emisí je řešen pomocí zařízení se zeolitovým koncentrátorem a tříkomorovým reaktorem.

Celkově projekt Nová Vagonka přinese vybudování nové lakovny, čtyř obráběcích center, pěti nových výrobních linek hrubých staveb (skříní), linky konečné montáže, výkup pozemků, zateplení budov, vybudování zázemí pro zaměstnance, rozšíření a vybavení skladů, zlepšení logistiky areálu a další.

Rozšíření v Šumperku

Společnost Škoda Pars investuje v letech 2020 – 2024 do výrobního areálu 460 milionů Kč. Investice jsou zaměřeny na rozšíření výrobních kapacit o 35 % oproti současnosti a další technologickou modernizaci areálu. Investiční výstavba byla zahájena prodloužením zkušebny a přejímací haly. Probíhá komplexní modernizace provozu v hlavní výrobní hale a je připravená investice do nové opravny podvozků a kolovky. Cílem je získat až sedmnáct nových kolejových stání a novou linku na opravu podvozků. V následujících letech vznikne moderní komplexní pracoviště „Nová podvozkárna“. Ta v první fázi byla osazena dvěma posuvnami, kolejištěm o délce 300 m nebo novou průběžnou pračkou pro podvozky. Instalace nového CNC soustruhu na dvojkolí, lisu na dvojkolí a vybudování specializovaného pracoviště na montáž ložisek a defektoskopického střediska bude dokončeno v průběhu roku a završením celé podvozkárny bude instalace samostatné lakovny a tryskacího boxu. Další investice jsou v Šumperku plánovány do kompletní rekonstrukce výrobních provozů, jako například opravny trakčních motorů, opravny elektroniky a do technologie přípravy a dělení materiálu pro výrobu náhradních dílů.